Монтаж и измерване на оптична кабелна линия на МВР 48 влакна,  34 км
Меню