Разширение на подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на ”Мобилтел” ЕАД в град София с изтегляне на оптични кабели в станция ”Лифт”